Mikołaj Bryl

Praktyka: specjalizuje się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i energetyki. Prowadzi sprawy gospodarcze oraz administracyjne (w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Aplikacja radcowska prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (2004). Studia podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami na Politechnice Ślaskiej w Gliwicach (2016). Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, czeski. Kontakt: mikolaj.bryl@ptadwokaci.pl