zespół

Artur Panasiuk

adwokat

Mikołaj Tałandziewicz

adwokat

Katarzyna Makulska

adwokat

Mikołaj Bryl

radca prawny

Magdalena Łozowicka

adwokat

dr Marek Geszprych

radca prawny

Łucja Tałandziewicz

radca prawny

Profesjonalizm  i staranność działania w każdej sprawie.

Zespół Kancelarii tworzy grono doświadczonych prawników zawsze gotowych świadczyć pomoc prawną na rzecz naszych Klientów.

 

Artur Panasiuk

adwokat

Praktyka: posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy, a także w sprawach karnych. W Kancelarii kieruje praktyką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa pracy i prawa karnego.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2005).

Język obcy: angielski.

Kontakt: artur.panasiuk@ptadwokaci.pl

Mikołaj Tałandziewicz

adwokat

Praktyka: specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw budowlanych. Jest pełnomocnikiem w skomplikowanych sporach sądowych dotyczących robót budowlanych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, budowlanego, ochrony i opieki nad zabytkami. W Kancelarii kieruje praktyką z zakresu postępowań administracyjnych, prawa budowlanego oraz nieruchomości.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001).

Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Uniwersytetem Floryda (2001).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2005).

Studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego – miasto historyczne na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2016).

Język obcy: angielski.

Kontakt: mikolaj.talandziewicz@ptadwokaci.pl

Katarzyna Makulska

adwokat

Praktyka: spory sądowe, prawo cywilne, prawo pracy, prawo zamówień publicznych.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2013).

Język obcy: niemiecki.

Kontakt: katarzyna.sawicka@ptadwokaci.pl

Mikołaj Bryl

radca prawny

Praktyka: specjalizuje się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i energetyki. Prowadzi sprawy gospodarcze oraz administracyjne (w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998).

Aplikacja radcowska prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (2004).

Studia podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami na Politechnice Ślaskiej w Gliwicach (2016).

Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, czeski.

Kontakt: mikolaj.bryl@ptadwokaci.pl

Magdalena Łozowicka

adwokat

Praktyka: prawo cywilne (m.in. prawo spadkowe i postępowania dotyczące nieruchomości), prawo administracyjne, prawo karne, prawo rodzinne.

Wykształcenie: Mercury College, Sydney, Australia.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2016).

Język obcy: angielski.

Kontakt: magdalena.kozlowska@ptadwokaci.pl

dr Marek Geszprych

radca prawny

Praktyka: procedura administracyjna, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, samorząd terytorialny, ochrona przyrody oraz leśnictwo.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, seminarzysta Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Język obcy: angielski.

Łucja Tałandziewicz

radca prawny

Praktyka: Nieruchomości.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001).

Centrum Prawa Brytyjskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

Aplikacja radcowska prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (2006).

Języki: angielski, francuski.

Kontakt: lucja.talandziewicz@ptadwokaci.pl