POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności deweloperów,
firm budowlanych, handlowych, produkcyjnych oraz zajmujących się wynajmem i zarządzeniem nieruchomościami.

Pomoc prawną świadczymy zarówno w Kancelarii jak i w siedzibach naszych Klientów.

Doradztwo prawne może być prowadzone przez nas również w języku angielskim.

Oferowana przez nas pomoc prawna dotyczy w szczególności:
  • Prawo cywilne i gospodarcze - opracowujemy opinie oraz informacje prawne; przygotowujemy, sprawdzamy i negocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy zawierane w obrocie gospodarczym.
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe - reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w mediacji w sporach dotyczących zagadnień prawa cywilnego, w tym w sprawach dotyczących wykonania umów, praw do nieruchomości, ochrony dóbr osobistych, prawa pracy.
  • Prawo budowlane, przygotowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych - kompleksowo zajmujemy się obsługą prawną inwestycji budowlanych, przygotowaniem i analizą umów rezerwacyjnych, deweloperskich, o roboty budowlane a także problemami związanymi z użytkowaniem obiektów budowlanych oraz samowolami budowlanymi, specjalizujemy się w sporach sądowych dotyczących robót budowlanych, odpowiedzialności za wady budynków i lokali oraz za błędy projektowe.
  • Nieruchomości - zajmujemy się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczaniem, wykonujemy na potrzeby inwestycyjne analizy stanu prawnego nieruchomości, pomagamy przy ustanowianiu służebności (m.in. przejazdu i przesyłu), uzyskaniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, prowadzimy sprawy z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami a także ochrony i opieki nad zabytkami.
  • Prawo korporacyjne, spółki - oferujemy stałą, bieżącą obsługę w zakresie prawa korporacyjnego; pomagamy przy zakładaniu spółek prawa handlowego, ich łączeniu, przekształcaniu i likwidacji; reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym; pomagamy przy tworzeniu fundacji i stowarzyszeń.
  • Prawo pracy - oferujemy doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień i obowiązków pracodawców oraz pracowników, wypadków przy pracy, a także wszelkich innych problemach prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników; posiadamy duże doświadczenie w sprawach związanych z wypadkami przy pracy.
  • Windykacja należności - skutecznie dochodzimy roszczeń o zapłatę należności w obrocie gospodarczym.
  • Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne- reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej a także w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Prawo karne - zajmujemy się obroną w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem; pomagamy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa dochodzić swoich praw w ramach postępowania karnego.
POMOC PRAWNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w sprawach cywilnych, spadkowych, dotyczących nieruchomości, karnych, pracowniczych, administracyjnych oraz rodzinnych. Prowadzimy również postępowania sądowe w sprawach roszczeń związanych z niedozwolonymi klauzulami w umowach kredytowych indeksowanych/denominowanych do waluty obcej.