dr Marek Geszprych

Praktyka: procedura administracyjna, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, samorząd terytorialny, ochrona przyrody oraz leśnictwo.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, seminarzysta Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Język obcy: angielski.