pl | en

zespół

Artur Panasiuk

adwokat, wspólnik kancelarii

Mikołaj Tałandziewicz

adwokat, wspólnik kancelarii

Arkadiusz Łęczycki

adwokat

Katarzyna Sawicka

adwokat

Magdalena Kozłowska

adwokat

dr Marek Geszprych

prawnik

Zespół Kancelarii tworzy grono doświadczonych prawników zawsze gotowych świadczyć pomoc prawną na rzecz naszych Klientów.

Wszyscy adwokaci z naszej Kancelarii są członkami Izby Adwokackiej w Warszawie.

Artur Panasiuk

adwokat, wspólnik kancelarii

Praktyka: posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy, a także w sprawach karnych. W Kancelarii kieruje praktyką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa pracy i prawa karnego.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2005).

Język obcy: angielski.

Kontakt: artur.panasiuk@ptadwokaci.pl

Mikołaj Tałandziewicz

adwokat, wspólnik kancelarii

Praktyka: specjalizuje się obsłudze przedsiębiorstw budowlanych oraz deweloperów. Jest pełnomocnikiem w skomplikowanych sporach sądowych dotyczących robót budowlanych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, budowlanego. W Kancelarii kieruje praktyką z zakresu postępowań administracyjnych, prawa budowlanego oraz nieruchomości.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001).

Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Uniwersytetem Floryda (2001).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2005).

Język obcy: angielski.

Kontakt: mikolaj.talandziewicz@ptadwokaci.pl

Arkadiusz Łęczycki

adwokat

Praktyka: spory sądowe, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo rodzinne.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2012).

Język obcy: angielski.

Kontakt: arkadiusz.leczycki@ptadwokaci.pl

Katarzyna Sawicka

adwokat

Praktyka: spory sądowe, prawo cywilne, prawo pracy, prawo zamówień publicznych.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2013).

Język obcy: niemiecki.

Kontakt: katarzyna.sawicka@ptadwokaci.pl

Magdalena Kozłowska

adwokat

Praktyka: prawo cywilne (m.in. prawo spadkowe i postępowania dotyczące nieruchomości), prawo administracyjne, prawo karne, prawo rodzinne.

Wykształcenie: Mercury College, Sydney, Australia.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012).

Aplikacja adwokacka prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2016).

Język obcy: angielski.

Kontakt: magdalena.kozlowska@ptadwokaci.pl

dr Marek Geszprych

prawnik

Praktyka: procedura administracyjna, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, samorząd terytorialny, ochrona przyrody oraz leśnictwo.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, seminarzysta Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Język obcy: angielski.